Energy Local The guide 6 – electricity prices – cy

Y llawlyfr 6

English

​Byddwn yn defnyddio Clwb Ynni Lleol Cyd Ynni efo Afon Berthan fel enghraifft.

Ar rai adegau o’r dydd, bydd yn bosibl cyfatebu’r holl drydan rydych yn ei ddefnyddio i drydan sy’n cael ei gynhyrchu gan hydro Afon Berthen. Ar adegau eraill, byddwch yn defnyddio mwy o drydan nag sydd ar gael o’ch cyfran chi o’r hydro a byddwch yn prynu’r trydan ychwanegol hwn gan Cooperative Energy.

Bydd cost y trydan ychwanegol yn amrywio yn ôl yr adeg o’r dydd.  Mae hwn yn debynu ar y “TOUT” (Pres ar y pryd o’r dydd) a fydd idefnyddio gan Ynni Lleol. Bydd yr union brisiau yn cael eu cadarnhau ar adegnewid a bydd yn unol â’r tariffau sefydlog a gynigir ar y pryd.

Prisiau eich trydan

Felly faint fydda i’n ei dalu?
Byddwch yn defnyddio cymysgedd o drydan y gellir ei gyfatebu i’r hydro a thrydan sy’n costio gwahanol brisiau ar wahanol adegau o’r dydd. Dyma enghreifftiau sy’n dangos sut y byddai hyn yn gweithio ar ddwy wahanol adeg o’r dydd a beth fyddai eich defnydd tebygol ar ddiwedd y mis.

Nos Wener. Defnyddio Ynni Hydro a thrydan ychwanegol am bris Brig Gyda’r Nos.
Mae hi’n nos Wener, rhwng 5 a 6 o’r gloch, ac rydych chi gartref yn defnyddio trydan i goginio eich pryd nos a gwylio’r teledu. Yn ystod yr awr honno rydych yn defnyddio 2 kW awr o drydan.

  • Mae 1 kW awr yn cael ei gyfatebu i’ch cyfran chi o’r hydro ac rydych yn talu pris cyfatebol​ amdano, sef (er enghraiff) 8.5c y kW awr
  • Codir pris Brig Gyda’r Nos Cooperative Energy am yr 1 kW awr arall, sef 14c y kW awr.
  • Cyfanswm cost y trydan a ddefnyddiwch yw 21 ceiniog. Rydych wedi defnyddio 1 kW awr o Ynni Hydro rhad ac 1 kW awr o ynni Brig Gyda’r Nos drud. Felly rhwng y ddau mae cost eich trydan ar yr adeg hon rywbeth yn debyg i gyfraddau safonol arferol.

Pnawn dydd Sul. Defnyddio Ynni Hydro a thrydan ychwanegol am bris Canol Dydd.
Mae hi’n bnawn dydd Sul, rhwng 1 a 2 o’r gloch, ac rydych gartref yn defnyddio trydan i goginio cinio mawr i’r teulu a rhedeg y peiriant golchi. Yn ystod yr awr honno rydych yn defnyddio 2 kW awr o drydan.

  • Mae 1 kW awr o’r trydan yn cael ei gyfatebu i’ch cyfran chi o’r hydro ac rydych yn talu Pris cyfatebol​ amdano, sef 8.5c y kW awr
  • Codir pris Canol Dydd Cooperative Energy am yr 1 kW awr arall, sef 13c y kW awr
  • Cyfanswm cost y trydan a ddefnyddiwch yw 17 ceiniog. Rydych wedi defnyddio Ynni Hydro rhad ac ynni Canol Dydd cymharol rad ac felly rydych wedi arbed arian os cymharwch â phrisiau cyfradd safonol arferol.

Arbed amdani, felly!
Rydym yn disgwyl y bydd pawb sy’n rhan o Glwb Ynni Lleiol yn arbed arian ar eu biliau trydan. I arbed mwy, cofiwch y tri pheth pwysig: 

  • Gwnewch bopeth posibl i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon
  • Cyfatebwch eich defnydd o drydan i’r adegau pan fyddwch yn debygol o fod â’r gyfran fwyaf o’r ynni lleol.
  • Defnyddiwch lai o drydan ar yr adegau brig